การวางแผนและการติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย ประกอบไปด้วย

  1. การวางแผน จะต้องดูความต้องการและความจำเป็นในการใช้เครื่อข่าย ขององค์กร ว่ามีความคุ้มค่าในการติดตั้งหรือไม่ ในส่วนของความต้องการจะต้องดูว่า มี application ใดบ้างที่รันอยู่บนเครือข่าย มีผู้ใช้จำนวนเท่าไหร่ การเติบโตของเครือข่ายในอนาคต เป็นต้น
  2. การออกแบบ ก็จะต้องเลือกดูว่าจะใช้ Standard ใด ใช้โครงสร้างระบบแบบไหน มี AP กี่ตัวติดตั้งอยู่ที่ใดบ้าง โดยอาจจะใช้การทำ Site Survey ร่วมด้วย
  3. การติดตั้ง ติดตั้งตามสมควร -*-
  4. การดูแลผู้ใช้ ต้องทำ group session ให้ผู้ใช้เข้าใจถึงระบบและการใช้งานที่ถูกต้อง มี help desk สำหรับ support ผู้ใช้
Advertisements