โปรโตคอล TCP/IP ในปัจจุบันไม่ได้ออกแบบมาเพื่อรองรับการทำงานแบบ mobility โดย IP ของแต่ละ network จะเป็นแบบ fix คือไม่สามารถเปลี่ยนแลงไปได้ง่ายๆ เพราะจะต้องอาศัย routing จาก ip เหล่านี้

Mobile IP เป็นโปรโตคอลที่ออกแบบมาเพื่อ การส่ง packet ไปยัง mobile node สามารถทำได้โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน IP หรือทราบที่อยู่ปัจจุบันของมัน

ประกอบไปด้วย

  • Mobile Node (MN) เป็นอุปกรณ์ที่มี home address อยู่ (permanent Address) สามารถเปลี่ยนที่อยู่ไปได้เรื่อยๆ จะเรียกว่าอยู่ใน Foreign Network โดยจะมี address อีกตัวคือ (COA) ซึ่งจะขึ้นอยุ่กับ network ที่เข้าไปติดต่อ
  • Correspondent Node (CN) เป็น terminal ของฝั่งผู้ใช้ที่อยู่ใน home network
  • Home Network จะรู้ Home Address (permanent address) ของ MN
  • Foreign Network
  • Foreign Agent (FA) เป็น router ของ MN
  • Care-of-Address (COA) แบ่งได้ออกเป็นสองแบบคือ FA Address ของ MN ณ ปัจจุบัน โดย FA จะเป็นตัวจัดการให้ทั้งหมด ส่วนอีกแบบคือ Co-location Address โดย MN จะเป็นตัวจัดการ address เอง ในกรณีที่ไม่มี FA
  • Home Agent (HA) อยู่ใน home network ทำหน้าที่เรียนรู้ address ของ MN

ขั้นตอนการทำงาน

ทุกๆครั้งที่ Mobile Node มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ของมัน มันจะทำการส่งข้อมูลอัพเดทไปยัง Home Agent

จาก Correspondent Node ไปยัง Mobile Node

ปัญหาในส่วนนี้ก็คือ Home Agent จะต้องรู้ COA ของ MN ก่อนถึงจะสามารถติดต่อไปได้

  1. CN ส่งข้อมูลไปที่ home address ของ MN
  2. HA ดักจับ packet แล้ว encap ใส่ COA แทน แล้วส่งออกไปทาง internet
  3. FA ได้รับ packet แล้ว decap ส่งต่อไปยัง MN

http://www.tml.tkk.fi/Opinnot/Tik-111.550/1999/Esitelmat/MobileIP/Mobip.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_IP

Advertisements