การติดตั้งใน Ubuntu หรือ Debian

1. ใช้คำสั่ง apt-get install freeradius freeradius-mysql mysql-server

2. ทำการสร้าง schema ของ freeradius ใน mysql โดยใช้ .sql จาก /etc/freeradius/….

3. config freeradius ให้ใช้งาน mysql ได้

4. ทดสอบการทำงานของ freeradius ด้วย radtest

5. ใส่ client (Access Point) ลงในไฟล์ client

6. แก้ config ใน AP ให้ทำงานแบบ wpa2-ent โดยใช้ ip ของเครื่อง server

7. ถ้าต้องการบันทึกว่ามีใคร login เข้ามาบ้าง Access Point จะต้อง support Radius Accouting.

8. ทดลองต่อเข้า wpa2-ent ถ้าใช้ Ubuntu Desktop จะต่อเข้าง่ายมาก ไม่ต้องกดอะไร ก็ต่อได้เลย

ถ้าเป็น Windows จะยากกว่า โดยหลักๆคือใช้ MSCHAPV2 โดยไม่ validate cer, ไม่ login ด้วย computer passwd

**ไม่ต้องสร้าง certtficate เพราะ ตอน install freeradius freeradius สร้างให้แล้ว**

Advertisements