วิธีการหยุด Thread ชั่วคราว
class ExMonitor extends Thread {
public void run() {
while (true) {
if (!stop) {

}else{

}

Thread.sleep(sleep);

}
public void setStop(boolean stop) {
this.stop = stop;
}
public static void main(String[] args) {
ExMonitor em = new ExMonitor();
em.start();
em.setStop(true);

}
}

อย่าลืมใส่ Thread.sleep ไว้ในกรณีที่ stop เป็น true ไม่งั้น CPU จะพุ่ง 100%

Advertisements