ใน Java เราสามารถทำการตรวจสอบสถานะของ Service ที่ทำงานอยู่บน TCP ได้ ไม่ว่าจะเป็น FTP,SSH,SFTP,HTTP,.. ผ่านทาง Socket โดยโปรแกรมนี้จะทำการเชื่อมต่อเข้าไปยัง Port ที่ Service เปิดรับ connection อยู่ หากไม่สามารถเชื่อมต่อได้โปรแกรมจะ Throw Exception ออกมา ซึ่งวิธีนี้น่าจะดีกว่าการ execute command telnet โดยตรง

SocketAddress ssh = new InetSocketAddress("host.abc.com", 22);
    Socket conn = new Socket();
    int timeout = 200;
    conn.connect(ssh,timeout);
    System.out.println(conn.isConnected());
    conn.close();
Advertisements