เทคโนโลยี PoE เป็นการส่งกระแสไฟฟ้าผ่านทางสายแลน โดยที่สายแลนนั้นก็ยังสามารถใช้ส่งข้อมูลได้อยู่ ทำให้เราไม่จำเป้นต้องเดินสายไฟ ไปกับอุปกรณ์ที่จะต้องไปติดตั้งตามสถานที่ต่างๆ ทำให้การย้ายอุปกรณ์สามารถทำได้ง่านยเพียงแค่มีสายแลนเท่านั้นเอง

IEEE 802.3af
เป็นมาตราฐานของ PoE ในปัจจุบัน สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ 15.4 watts
IEEE 802.3at
เป็นมาตราฐานใหม่ โดยจะรู้จักกันในชื่อของ PoE+ โดยจุดประสงค์ก็คือ เราจะสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้มากขึ้น ตรงกับความต้องการของ Access Point รุ่นใหม่ๆ ที่ใช้กระแสไฟฟ้ามาขึ้น โดยมาตราฐานนี้จะสามารถจ่ายกระแสไฟได้ถึง 25.5 watts

PoE Devices
Powered Device
เป็นอุปกรณ์ที่ต้องการใช้ไฟฟ้าจากสายแลน โดยเมื่อ PD ต่อเข้ากับ PSE ในครั้งแรก PD จะมีความต้านทานเป็น 25k-Ohm แล้ว PSE จะส่งกระแสไฟฟ้า 10.1Volt เพื่อทำการตรวจสอบ หลังจากที่ PD ถูกตรวจสอบว่า comply แล้ว PSE  จะเพิ่มกระแสไฟฟ้าเป้น 20.5 Volt แล้ววัดกระแสอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบ Class ของ PD เพื่อจะได้ส่งกระแสไฟฟ้าได้ถูกต้องตามชนิดของอุปกรณ์ (มีทั้งหมด 5 Class)
Power-Sourcing Equipment (PSE)
เป็นอุปกรณ์ที่ให้กระแสไฟฟ้ากับ Powered Device โดยจะจ่ายกระแสไฟฟ้า DC ที่ 48 volts โดยก่อนที่ PSE จะจ่ายกระแสไฟนั้น PSE จะต้องตรวจสอบว่าอุปกรณ์นั้นรอบรับ PoE หรือไม่ เพื่อป้องกันความเสียหายกับอุปกรณ์

Endpoint PSE

เป็นอุปกรณ์ที่สามารถจ่ายได้ทั้งกระแสไฟฟ้าและทำหน้าที่เป็น Switch ในตัวของมันเอง ซึ่งเหมาะกับการเป็น WLAN Controller

Midspan PSE

เป็นอุปกรณ์จ่ายกระแสไฟฟ้าแบบ pass-through ซึ่งจะวางอยู่ระหว่าง Ethernet Switch กับ PD

Planning and Deploying PoE

การวางแผนการติดตั้ง PoE

หาก 1 PD ใช้ไฟได้ 15.4 Watt ดังนั้นถ้าเรามี switch 24 ports (PoE enabled) switch ก็จะต้องทำหน้าที่จ่ายไฟประมาณ 370 Watts โดยที่ยังไม่ได้รวมไฟที่จะต้องใช้ในการทำงานของ switch เอง และหากถ้าต้องการ Redundancy ในการจ่ายไฟ ตัว Switch ก็ควรจะต้องถูกต่อกับ  uninterruptible power source

Advertisements