สำหรับคนที่จะไปเที่ยวแคนนาดาแล้วต้องการทำวีซ่า (Visitor Visa) เราสามารถทำผ่านออนไลน์โดนไม่ต้องยื่นผ่าน VFS ก็ได้ครับ โดยจะเสียค่าใช้จ่ายถูกกว่านิดหน่อย โดยจะเป็นค่ายื่นวีซ่า $100 CAD และค่าส่ง Passport ผ่านทาง VFS อีก 500 บาท

ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมข้อมูล

 • ข้อมูลส่วนตัวทั่วไป
  • รวมพ่อ แม่ และพี่น้อง
 • ข้อมูลการเกณฑ์ทหาร
  • หากเป็นกำลังสำรอง ผมกรอกไปว่า Thai Army Reserve Unit
 • ข้อมูลการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
 • ข้อมูลการเดินทางไปต่างประเทศในอดีต ไม่เกิน 10 ปี พร้อมหลักฐาน เช่น passport stamp
 • หากมีการไปทำงานต่างประเทศ ก็ต้องเตรียมข้อมูลของ Work Permit ด้วย
 • รูปถ่ายดิจิตอล JPEG
 • รายละเอียดแผนการเดินทางอย่างละเอียด ในแต่ละวัน พร้อมใบจองที่พัก
 • Statement ธนาคาร หรือ ทรัพย์สินอื่นๆ ในรูปแบบ Digital ก็ได้ เช่น Statement/Port การลงทุน ผมก็ใช้ report ของธนาคารผ่านทางออนไลน์ได้เลย ไม่ต้องไปยื่นที่สาขา
 • ใบรับรองการทำงาน ของผมเขียนง่ายๆแค่ว่า ใคร ทำงานอะไร ที่ไหน ตั้งแต่เมื่อไหร่ ในลักษณะใด ลงชื่อ ประทับตาบริษัท
 • ประวัติการทำงาน ตั้งแต่อดีต
 • รายละเอียด ตั๋วเครื่องบิน

ขั้นตอนที่ 2

 • ตอบ Questionnaire เกี่ยวกับ Visa
 •  สมัครสมาชิกเว็บไซท์ CIC canada
 • หลังจากนั้นเราจะได้รายการแบบฟอร์มมา
 • แบบฟอร์มส่วนหนึ่งจะเป็น Online PDF ที่เราสามารถกรอกข้อมูลลงไปได้ และต้องทำการกด  Validate ก่อน ที่จะอัพโหลดกลับไปที่เว็บไซท์ โดยไม่ต้องลงชื่อในช่องลายเซ็น
 • แบบฟอร์มอีกส่วนหนึ่งจะ ไม่มีปุ่มให้ Validate ผมจึงทำการ print ออกมา แล้วเซ็นกำกับอีกทีหนึ่ง แล้วค่อย scan กลับเข้าไป แต่เหมือนบางคนก็ไม่ได้เซ็น กรอก online ไปเลย ก็ใช้ได้เช่นกัน เนื่องจากตอนสุดท้ายเค้าจะมีให้เราลงชื่อ ลายเซ็นแบบ electronic
 • การกรอกแบบฟอร์มนั้น ช่องที่เราไม่ทราบ ให่ใส่ N/A ห้ามมีช่องใดเว้นว่าง ให้สังเกตดีๆโดยเฉพาะในฟอร์มข้อมูลครอบครัว
 • เอกสารทั้งหมดในแต่ละประเภทที่เค้าเรียกขอจะต้องอยู่ในไฟล์เดียวกัน เช่น PDF 1 ไฟล์ Word 1 ไฟล์ ห้ามใช้การ Zip
 • เราสามารถใช้โปรแกรม Join PDF เหล่านี้เข้ากันได้ PDF Split and Merge
 • จ่ายเงิน $100 CAD

ขั้นตอนที่ 3

 • ใช้เวลา การ process ประมาณ 2 อาทิตย์ เค้าก็จะส่งอัพเดทมาให้ใน email ที่เราสมัครไว้
 • หลังจากนั้นให้เอา passport เราไปส่งที่ VFS canada (Trendy Place 28th floor)
 • รออีก 3-5 วัน ก็เป็นอันได้ Visa มาครอบครอง
Advertisements