อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันหลังจากวิ่งไปแล้ว 1600 กิโลเมตร ที่ความเร็ว 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง @ 2000 RPM ทำได้ 25 กิโลเมตรต่อลิตร (ค่าเฉลี่ยที่ประมาณ 10 กิโลเมตร)

อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน fiesta ecoboost

ส่วนการใช้งานจริง หลังจากเลย 1500 กิโลเมตรแรกไปแล้ว

ขับประมาณ 80-90 บนวงแหวน วันธรรมดา ระยะทางไปกลับวันละ 110 กิโลเมตร กินน้ำมันประมาณ 18.7 กิโลเมตรต่อลิตร

ส่วนการใช้งานในเมืองอยู่ที่ประมาณ 9-11 กิโลเมตรต่อลิตร ขึ้นกับสภาพการจราจร

เมื่อจอดหยุดนิ่ง ใส่เกียร์ N เปิดแอร์เบอร์ 1-2 อุณหภูมิ 23 องศา ecoboost จะใช้น้ำมันประมาณ 1 ลิตร ต่อ 1 ชั่วโมง

กราฟแสดงอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเฉลี่ย Fiesta ecboost 1.0 โดยใช้การคำนวณจากหัวจ่าย

HW = การวิ่งบนทางด่วน หรือทางหลวงที่สภาพการจราจรไม่ติด

Urban/City = การวิ่งในเมือง จารจรติดขัด (กรุงเทพ)

น้ำมัน : Gasohol 95

จากกราฟด้านบนจะเห็นได้ว่า หลังจากวิ่งไปประมาณ พันกว่ากิโลเมตร เราจะได้อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันที่ดีขึ้น โดยในคู่มือเองก็ได้บอกไว้เช่นเดียวกันว่า ให้คำนวณหลังจากวิ่งได้ 5-6 พันกิโลเมตรขึ้นไป

Advertisements